สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)

70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ชั้น 2 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์)

โทรศัพท์ : 0625814949

Facebook : https://www.facebook.com/DeWinWinSME/

E-mail : smewinwin@gmail.com