ปั้นโลโก้ให้ปัง! ด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ย คอร์สออนไลน์สอนสดผ่าน Zoom พร้อมประกวดออกแบบโลโก้

ปั้นโลโก้ให้ปัง! ด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ย
คอร์สออนไลน์สอนสดผ่าน Zoom
พร้อมประกวดออกแบบโลโก้
________________
**เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**
________________
เปิดโลกและมุมมองที่จะช่วยพัฒนางานของคุณให้โดดเด่นเหนือใคร
สามารถนำไปต่อยอดไอเดียในการเพิ่มมูลค่าให้กับโลโก้ได้จริง
เพิ่มทักษะจากโปรเจคจริง และ Workshop กับผู้ประกอบการสมาพันธ์ SME ไทย
ให้คำปรึกษาโดยผู้เชียวชาญ มีกลุ่มปิดเฟสบุ๊คและไลน์กลุ่ม
เพื่อสอบถามข้อสงสัยระหว่างเรียน
สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ สามารถเข้าเรียนได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Certificate of Completion)
________________
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
คุณชลัคร์กมล (ผึ้ง) ภวภัชชกุล
• ประธานศูนย์ออกแบบ DC4S สมาพันธ์ SME
• รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ / Branding & Packaging
________________
ลงทะเบียนเรียน คลิก 
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 
หรือโทร : 085-561-9956
.
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม