ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพบรรกาศการประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์
ที่บริษัทสินเกษตรอำเภอบ้านกรวด วันที่ 24 พฤษภาคม 2562